Sorry, this video is not available in your country.

Tắc Kè Đổi Màu Như Thế Nào

Yêu thích

Khám Phá Khoa Học Cùng Bé

Khám Phá Khoa Học Cùng Bé: Tắc Kè Đổi Màu Như Thế Nào

Người đăng: thieunhi.vn
Thể loại: Thiếu nhi, Khám phá, Học vui
Khi trẻ được khám phá những hiện tượng trong thế giới xung quanh sẽ giúp trẻ tích luỹ được vốn sống, vốn kinh nghiệm, tích luỹ được những kiến thức, kỹ năng về tự nhiên và xã hội, giúp trẻ được phát triển toàn diện.

Có thể bạn thích