Sorry, this video is not available in your country.

Khánh Hòa: Đoạn Đường Sắt Kinh Hoàng Gây Thót Tim Các Lái Tàu

chia sẻ

Khánh Hòa: Đoạn Đường Sắt Kinh Hoàng Gây Thót Tim Các Lái Tàu

Người đăng: Hoanth
Ngày đăng: 06/08/2020
Từ nhiều năm nay, trên tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn đi qua tỉnh Khánh Hòa, có một đoạn đường sắt luôn gây thót tim cho các lái tàu khi chạy qua đây. Do đoạn đường sắt nằm giữa khu dân cư và quốc lộ 1 nên mỗi nhà dân đều tự mở một đường ngang băng qua đường sắt để ra quốc lộ, khiến đoạn đường sắt chỉ dài khoảng 500 mét này đã có gần 30 đường ngang dân sinh.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm