Sorry, this video is not available in your country.

Không Có Mặt Trăng, Trái Đất Sẽ Ra Sao?

chia sẻ

Không Có Mặt Trăng, Trái Đất Sẽ Ra Sao?

Người đăng: conmalangvudai
Nếu Mặt Trăng đột nhiên biến mất, nhiều yếu tố địa lý trên Trái Đất sẽ bị đảo lộn gây ra động đất, sóng thần và biến đổi khí hậu.
Tags: Khám phá

Video Công nghệ/Khoa giáo

Xem thêm