Sorry, this video is not available in your country.

Kỳ Lạ Sư Tử Tận Tình Chăm Sóc Khỉ Con Sau Khi Giết Khỉ Mẹ

chia sẻ

Kỳ Lạ Sư Tử Tận Tình Chăm Sóc Khỉ Con Sau Khi Giết Khỉ Mẹ

Người đăng: conmalangvudai
Sau khi giết chết khỉ đầu chó mẹ, sư tử cái lại tận tình chăm sóc, dỗ dành và chơi đùa cùng chú khỉ con thay vì ăn thịt luôn con vật này.
Tags: Động vật

Video Đời sống/Động vật

Xem thêm