Sorry, this video is not available in your country.

Kỹ Năng Giúp Bạn Sống Sót Khi Ôtô Bị Chìm Trong Nước

chia sẻ

Kỹ Năng Giúp Bạn Sống Sót Khi Ôtô Bị Chìm Trong Nước

Người đăng: conmalangvudai
Đây là những bước xử lý cần thiết để bạn có thể thoát ra khỏi xe một cách an toàn khi nó đang chìm dần trong nước.
Tags: Mẹo vặt

Video Công nghệ/Khoa giáo

Xem thêm