Sorry, this video is not available in your country.

Cách thoát hiểm khi bị siết cổ từ phía sau

Yêu thích

Kỹ Năng Tự Vệ

Kỹ Năng Sống: Cách thoát hiểm khi bị siết cổ từ phía sau

Người đăng: camnangsong
Thể loại: Khoa giáo, Đời sống
"Kỹ năng sống" là show giới thiệu về các kỹ năng cơ bản trong cuộc sống để sống được thoải mái hơn như các kỹ năng tự vệ, cách thoát hiểm...

Có thể bạn thích