Sorry, this video is not available in your country.

Lâm Khánh Chi: Hương Giang Idol Vô Lễ Nên Tôi Không Chơi

Lâm Khánh Chi: Hương Giang Idol Vô Lễ Nên Tôi Không Chơi

Người đăng: seuden9x
Lâm Khánh Chi chia sẻ trong một buổi phỏng vấn rằng cô không còn thân thiết và không muốn nhắc tới Hương Giang Idol nữa.

Video Giải trí/Sao

Xem thêm