Sorry, this video is not available in your country.

Lắng Lòng Nghe Đầu Bếp Võ Hoàng Nhân Kể Về Tuổi Thơ Cơ Cực

Lắng Lòng Nghe Đầu Bếp Võ Hoàng Nhân Kể Về Tuổi Thơ Cơ Cực

Người đăng: seuden9x
Trong chương trình Đầu bếp đỉnh, đầu bếp Võ Hoàng Nhân đã kể lại một tuổi thơ nghèo khó cơ cực với mẹ của mình khiến nhiều người chứng kiến không kìm được nước mắt.

Video Giải trí/TV Show

Xem thêm