Sorry, this video is not available in your country.

Linh Hoạt Sản Xuất Trong Mùa Nước Nổi

chia sẻ

Linh Hoạt Sản Xuất Trong Mùa Nước Nổi

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 30/09/2022
Huyện Phụng Hiệp là địa phương thuộc vùng trũng của tỉnh Hậu Giang, trước đây mùa nước nổi về địa phương này có hơn 70% diện tích lúa thu đông bị ngập trong nước. Chính vì thế những năm gần đây, chính quyền ở các địa phương trong huyện Phụng Hiệp đã mạnh dạn vận động người dân chuyển đổi lúa thu đông sang sản xuất các loại  cây trồng, vật nuôi phù hợp, vừa cải thiện thu nhập vừa giảm thiểu những tác nhân từ thiên nhiên cực đoan.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm