Sorry, this video is not available in your country.

Lực Lượng Tigray Bắt Đầu Bàn Giao Vũ Khí Hạng Nặng

chia sẻ

Lực Lượng Tigray Bắt Đầu Bàn Giao Vũ Khí Hạng Nặng

Người đăng:
Ngày đăng: 25/01/2023
Các lực lượng Tigray bắt đầu bàn giao vũ khí hạng nặng cho quân đội quốc gia Ethiopia vào ngày 10/01 như một phần của tiến trình hòa bình do Liên minh châu Phi lãnh đạo.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm