Sorry, this video is not available in your country.

Mặt Đường Thành Sân Phơi Thóc Ở Hà Nội

chia sẻ

Mặt Đường Thành Sân Phơi Thóc Ở Hà Nội

Người đăng: hongvan83
Hết đất làm sân phơi, nhiều ngày nay, người dân ở huyện Đông Anh chiếm dụng lòng đường để phơi nông sản dù biết nguy hiểm.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm