Sorry, this video is not available in your country.

Phần 1

Yêu thích

Máu Nhuộm Chiến Bào Hồng

Máu Nhuộm Chiến Bào Hồng: Phần 1

Người đăng:
Thể loại: Nhạc, Cải lương
Hoàng đế băng hà có viết chiếu truyền ngôi kế vị cho Thập tứ Hoàng tử. Nhưng Triệu Tấn Phát và Xuân Đại Đầu sai nội giám sửa chiếu để Tứ Dương Quảng nối ngôi. Dương Quảng sợ chư hầu nổi loạn mới lợi dụng tình yêu với Quận chúa Hằng San để trấn an các chư hầu.
Tags: Cải lương cổ

Có thể bạn thích