Sorry, this video is not available in your country.

Máy Bán Sách Tự Động Đầu Tiên Tại Việt Nam

chia sẻ

Máy Bán Sách Tự Động Đầu Tiên Tại Việt Nam

Người đăng: hongvan83
Mỗi loại sách sẽ có một mã số riêng, người mua chỉ cần cho tiền và bấm mã, loại sách phù hợp sẽ tự động rớt vào hộc để sách. 

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm