Sorry, this video is not available in your country.

Máy Gieo Đậu Phộng Tự Động Của Nông Dân Miền Tây

chia sẻ

Máy Gieo Đậu Phộng Tự Động Của Nông Dân Miền Tây

Người đăng: hongvan83
Máy gồm hai phần: Máy xới tay và bộ phận gieo đậu phộng với thùng chứa khoảng 20 kg. Máy vừa cày rãnh vừa bỏ hạt, cùng lúc được 3 hàng.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm