Sorry, this video is not available in your country.

Minh Tú: "Tôi Không Yêu Đàn Ông Bất Tài"

Minh Tú: "Tôi Không Yêu Đàn Ông Bất Tài"

Người đăng: seuden9x
Minh Tú chia sẻ rằng cô muốn người mình yêu phải cầu tiến, thực sự là chỗ dựa tinh thần cho cô chứ không chỉ khoe mẽ vật chất.

Video Giải trí/Sao

Xem thêm