Sorry, this video is not available in your country.

Một Ngày Hoạt Động Của Hoa Hậu Đỗ Mỹ Linh

Một Ngày Hoạt Động Của Hoa Hậu Đỗ Mỹ Linh

Người đăng: hongvan83
Hoa hậu Việt Nam 2016 bận rộn với lịch trình dày đặc nên cả ngày không có thời gian ăn uống.

Video Giải trí/Sao

Xem thêm