Sorry, this video is not available in your country.

Nam Em: ''Không Biết Sao Cứ Có Tiền Xài Hoài Không Hết!''

chia sẻ

Nam Em: ''Không Biết Sao Cứ Có Tiền Xài Hoài Không Hết!''

Người đăng: hongvan83
Nam Em thừa nhận năm qua cô đã bỏ ra hơn 4 tỉ đồng cho các sản phẩm âm nhạc. Số tiền này chủ yếu từ những đại gia có sự "đồng điệu" với cô.

Video Giải trí

Xem thêm