Sorry, this video is not available in your country.

Nên Để Cần Số Ở D Hay Về N Khi Dừng Đèn Đỏ

chia sẻ

Nên Để Cần Số Ở D Hay Về N Khi Dừng Đèn Đỏ

Người đăng: hongvan83
D hay N đều do thói quen của tài xế, nhưng cần lưu ý luôn sẵn sàng chân phanh để việc dừng chờ đèn đỏ an toàn.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm