Sorry, this video is not available in your country.

Nếu Phe Dân Chủ Thắng, TT Trump Sẽ Bị Ảnh Hưởng Thế Nào?

chia sẻ

Nếu Phe Dân Chủ Thắng, TT Trump Sẽ Bị Ảnh Hưởng Thế Nào?

Người đăng: conmalangvudai
Tổng thống Donald Trump đang dồn toàn lực cho cuộc bầu cử giữa kỳ, điều ông lo sợ là chiến thắng của phe Dân chủ bởi nó quyết định nhiệm kỳ của ông kết thúc suôn sẻ hay chông gai.
Tags: tin tức

Video Tin Tức/Thời sự

Xem thêm