Sorry, this video is not available in your country.

Ngao Sò Ốc Hến

Yêu thích

Ngao Sò Ốc Hến

Ngao Sò Ốc Hến: Ngao Sò Ốc Hến

Người đăng:
Thể loại: Nhạc, Cải lương
Nghệ sĩ: NSƯT Thanh Điền
Trộm Ốc nhờ thầy bói Ngao gieo quẻ chỉ hướng vào ăn trộm nhà Trùm Sò. Ốc đem của trộm được bán cho Thị Hến, một gái góa trẻ đẹp. Lý trưởng và Trùm Sò đến lục soát bắt được tang vật, liền giải Thị Hến lên trình quan huyện.
Tags: Cải lương cổ

Có thể bạn thích