Sorry, this video is not available in your country.

Nghề Làm Lư Đồng 100 Năm Sắp Thất Truyền Ở Sài Gòn

chia sẻ

Nghề Làm Lư Đồng 100 Năm Sắp Thất Truyền Ở Sài Gòn

Người đăng: hongvan83
Gia đình ông Hai Thắng đã có nhiều đời gắn bó với nghề làm lư đồng tại xóm nhỏ ở ngoại ô thành phố.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm