Luis Guzmán
Luis Guzmán sinh ngày 28/08/1956 tại Cayey, Puerto Rico. Ông đã từng tham gia nhiều bộ phim đáng chú ý trong thập niên 80 của thế kỷ trước với những vai diễn phản diện của mình.