Mạch Trường Thanh
Vào thời điểm tháng 12/2016, Mạch Trường Thanh và TVB đã kết thúc hợp đồng, kết thúc mối quan hệ hợp tác 29 năm. Bộ phim Trương Bảo Tử là sản phẩm cuối cùng của anh tại TVB.