Meg DeAngelis
Megan Nicole DeAngelis (Sinh ngày 15 tháng 5 năm 1995), là nữ diễn viên người Canada. Cô từng tham gia một số bộ phim như: Trolls (2016), Millennials: The Musical (2016) và Royal Crush (2014).