Odette Annable
Odette bắt đầu sự nghiệp của mình với một vai nhỏ trong bộ phim Kindergarten Cop (1990) với vai diễn "Rosa". Một số vai diễn đáng chú ý của cô bao gồm vai trong phim Remembrance của tác giả Danielle Steel (1996) và Dear God (1996)...