Santisuk Promsiri
Santisuk Promsiri là nam diễn viên người Thái Lan, một số phim ông tham gia diễn xuất là Ong-bak 2 (2008), Kerd Ma Lui (2004) Và Jan Dara (2001).