Trần Xung
Đang thời kỳ nổi bật rực rỡ trong nước, nữ diễn viên Trần Xung quyết tâm tấn công sang Hollywood thử sức. Cũng tại đây, cô thành công trong cả bốn vai trò: diễn viên, sản xuất phim, đạo diễn và nhà văn.