Vương Chí Văn
Năm 1988, Vương Chí Văn tốt nghiệp Học viện điện ảnh Bắc Kinh, được chuyển công tác đến viện nghiên cứu Học viện hý kịch Trung Ương. Ông trở thành gương mặt gạo cội của Truyền hình Trung Quốc.