Sorry, this video is not available in your country.

Người Dân Đồng Nai Vào Rừng Giá Tỵ Nhặt Lá Khô Bán

chia sẻ

Người Dân Đồng Nai Vào Rừng Giá Tỵ Nhặt Lá Khô Bán

Người đăng: hongvan83
Mỗi mùa khô, người dân ở huyện Tân Phú vào rừng giá tỵ nhặt lá bán cho các cơ sở thu mua làm phân bón, kiếm hàng chục triệu đồng mỗi vụ.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm