Sorry, this video is not available in your country.

Người Dân Nói Gì Về Dự Án Nhà Hát 1.500 Tỷ Ở Thủ Thiêm?

chia sẻ

Người Dân Nói Gì Về Dự Án Nhà Hát 1.500 Tỷ Ở Thủ Thiêm?

Người đăng: conmalangvudai
Nhà hát có quy mô 1.700 chỗ, gồm hai khán phòng lớn và nhỏ. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2018-2022. Nhiều người dân bày tỏ sự quan tâm đến tính hiệu quả của dự án này.
Tags: tin tức

Video Tin Tức/Thời sự

Xem thêm