Sorry, this video is not available in your country.

Người Dân Tây Ninh Đầu Tư Điện Mặt Trời Áp Mái

chia sẻ

Người Dân Tây Ninh Đầu Tư Điện Mặt Trời Áp Mái

Người đăng: hongvan83
Địa bàn tỉnh Tây Ninh có lợi thế về số giờ nắng kéo dài, ước trung bình giờ nắng đạt 2.220 – 2.500 giờ mỗi năm.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm