Sorry, this video is not available in your country.

Người Dân Vũng Tàu Xả Cạn Nước Hồ Bắt Cua - Cá Trong Đêm

chia sẻ

Người Dân Vũng Tàu Xả Cạn Nước Hồ Bắt Cua - Cá Trong Đêm

Người đăng: hongvan83
Sau thời gian đặt rọ bắt dần cá cua vào hồ, người dân chờ thủy triều xuống để tháo cạn nước, bắt sạch để vào vụ mới.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm