Sorry, this video is not available in your country.

Người Nhà Nạn Nhân Vật Vã Ở Hiện Trường Trong Vụ Cháy Xe Khách

chia sẻ

Người Nhà Nạn Nhân Vật Vã Ở Hiện Trường Trong Vụ Cháy Xe Khách

Người đăng: conmalangvudai
Tại hiện trường, xe khách cháy trơ khung trong khi nhiều mảnh vỡ văng xa đến gần 30 m. Người nhà nạn nhân khóc vật vã.
Tags: tin tức

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm