Sorry, this video is not available in your country.

Người Tiêu Dùng TP.HCM: “Rút Kinh Nghiệm Lần Trước, Không Cần Dự Trữ Hàng Hóa”

chia sẻ

Người Tiêu Dùng TP.HCM: “Rút Kinh Nghiệm Lần Trước, Không Cần Dự Trữ Hàng Hóa”

Người đăng: dunght2
Ngày đăng: 01/08/2020
Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, chiều ngày 31-7, Saigon Co.op cho biết đã đã hoàn thiện các kịch bản và đã tiến hành trữ lượng hàng hóa thiết yếu đủ để cung cấp cho người dân ít nhất 3 - 5 tháng kế tiếp.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm