Sorry, this video is not available in your country.

Người Việt Đón Xem Nguyệt Thực Toàn Phần Dài Nhất Thế Kỷ

chia sẻ

Người Việt Đón Xem Nguyệt Thực Toàn Phần Dài Nhất Thế Kỷ

Người đăng: hongvan83
Nếu thời tiết thuận lợi, người Việt sẽ có cơ hội đón xem nguyệt thực dài nhất thế kỷ mà ba năm sau mới quay lại. Nguyệt thực sẽ kéo dài hơn 5 tiếng, từ 00h14 đến 6h28, trong đó nguyệt thực toàn phần bắt đầu từ 2h30 đến 4h13. "Do kéo dài 103 phút nên lần này là nguyệt thực toàn phần dài nhất thế kỷ 21", ông Sơn nói.

Video Công nghệ/Khoa giáo

Xem thêm