Sorry, this video is not available in your country.

Nhã Phương Khóc Nghẹn Khi Đoạt Giải ''Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc''

chia sẻ

Nhã Phương Khóc Nghẹn Khi Đoạt Giải ''Nữ Diễn Viên Chính Xuất Sắc''

Người đăng: hongvan83
Cô rơi nước mắt chia sẻ rằng, giải thưởng Cánh Diều vào thời điểm này như chiếc 'phao cứu sinh' cho cô thêm động lực để làm việc. 

Video Giải trí/Sao

Xem thêm