Sorry, this video is not available in your country.

Nhữ Minh Minh Công Chúa

Yêu thích

Nhữ Minh Minh Công Chúa

Nhữ Minh Minh Công Chúa: Nhữ Minh Minh Công Chúa

Người đăng:
Thể loại: Nhạc, Cải lương
Công chúa Nhữ Minh Minh đến Tống Bang, vô tình gặp và cảm mến chàng thiếu niên Dương Anh Kiệt, không hay biết rằng đó chính là tướng quân nước Tống. Một bên là tình lang, một bên là đất nước, làm sao cho trọn chữ tình!
Tags: Cải lương cổ

Có thể bạn thích