Sorry, this video is not available in your country.

Những Cây Cầu Có Hình Dáng Mới Ở Sài Gòn

chia sẻ

Những Cây Cầu Có Hình Dáng Mới Ở Sài Gòn

Người đăng: hongvan83
Cầu chữ N, cầu có trụ tháp dáng rồng, cầu mô phỏng cây đước... là một số cây cầu có hình dáng độc đáo ở Sài Gòn.

Video Đời sống/Du lịch

Xem thêm