Sorry, this video is not available in your country.

Nơi Chứa Gỗ Hoá Thạch Triệu Năm Tuổi Ở Gia Lai

chia sẻ

Nơi Chứa Gỗ Hoá Thạch Triệu Năm Tuổi Ở Gia Lai

Người đăng: hongvan83
Qua hàng triệu năm, người ta tìm thấy những mẫu gỗ hoá thạch bị chôn vùi dưới dòng nham thạch núi lửa.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm