Sorry, this video is not available in your country.

Nỗi Nhớ Con 30 Năm Của Cha Mẹ Liệt Sĩ Gạc Ma

chia sẻ

Nỗi Nhớ Con 30 Năm Của Cha Mẹ Liệt Sĩ Gạc Ma

Người đăng: hongvan83
Giỗ 64 liệt sĩ năm nay rơi vào 27 tháng Giêng, trùng với ngày họ ngã xuống ở Gạc Ma, Len Đao 30 năm trước.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm