Sorry, this video is not available in your country.

Nông Dân Bình Phước Hồ Hởi Với Giá Dê Thịt Tăng Kỷ Lục

chia sẻ

Nông Dân Bình Phước Hồ Hởi Với Giá Dê Thịt Tăng Kỷ Lục

Người đăng: hongvan83
Giá dê hơi liên tục tăng và hiện ở mức cao kỷ lục 130 nghìn/kg khiến người chăn nuôi rất phấn khởi.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm