Sorry, this video is not available in your country.

Nông Dân Hà Tĩnh Thiệt Hại Hàng Trăm Triệu Do Ngao Chết

chia sẻ

Nông Dân Hà Tĩnh Thiệt Hại Hàng Trăm Triệu Do Ngao Chết

Người đăng: hongvan83
Hàng chục hộ nuôi ngao ở xã Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) mất trắng sau một năm chăm sóc do thời tiết thay đổi.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm