Sorry, this video is not available in your country.

Nông Dân Thử Nghiệm Nuôi Cá Hô Trong Ao Ở Kiên Giang

chia sẻ

Nông Dân Thử Nghiệm Nuôi Cá Hô Trong Ao Ở Kiên Giang

Người đăng: hongvan83
Nuôi cá hô thương phẩm trong ao, sử dụng thức ăn công nghiệp là mô hình đang đem lại lợi nhuận cho nông dân huyện Giồng Riềng.          

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm