Sorry, this video is not available in your country.

Nữ Binh Sĩ Triều Tiên Múa Kiếm Trong Cuộc Duyệt Binh Trước Thềm Olympic

chia sẻ

Nữ Binh Sĩ Triều Tiên Múa Kiếm Trong Cuộc Duyệt Binh Trước Thềm Olympic

Người đăng: conmalangvudai
Triều Tiên phô diễn sức mạnh thông qua cuộc duyệt binh lớn trước thềm Olympic ở Hàn Quốc, trong đó có màn múa kiếm của nữ binh sĩ. 

Video Tin Tức

Xem thêm