Sorry, this video is not available in your country.

Nữ Sinh Đánh Bạn Bị Nhắn Tin Đe Dọa Chưa Dám Đến Trường

chia sẻ

Nữ Sinh Đánh Bạn Bị Nhắn Tin Đe Dọa Chưa Dám Đến Trường

Người đăng: thienbinh
Hiện mới có 1 trong 5 nữ sinh hành hung bạn cùng lớp quay trở lại trường THSC Phù Ủng (Hưng Yên), các em khác bị nhắn tin đe dọa nên sợ chưa dám đi học.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm