Sorry, this video is not available in your country.

Nuôi Cá Trong Lồng Sắt Khổng Lồ Ở Hồ Thác Bà

chia sẻ

Nuôi Cá Trong Lồng Sắt Khổng Lồ Ở Hồ Thác Bà

Người đăng: hongvan83
Nuôi cá trong những lồng sắt có thể tích 100m3 đang đem lại hiệu quả cho các hộ dân ở hồ Thác Bà, Yên Bái.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm