Sorry, this video is not available in your country.

Quyết Định Cuối Cùng

Yêu thích

Quyết Định Cuối Cùng

Quyết Định Cuối Cùng: Quyết Định Cuối Cùng

Người đăng:
Thể loại: Radio Kể Chuyện
Ceasar - vị tướng lĩnh tài ba có công đầu trong việc mở rộng lãnh thổ La Mã đồng thời là mục tiêu của rất nhiều người đố kỵ, ghen ghét với tài năng của ông, trong đó có Pompey. Để đối phó với Ceasar, Pompey mua chuộc hội nguyên lão và gửi tối hậu thư yêu cầu Ceaser một mình trở về.

Có thể bạn thích