Sorry, this video is not available in your country.

Robot Bốc Gạch Thay Thế 30 Nhân Công Ở Bắc Giang

chia sẻ

Robot Bốc Gạch Thay Thế 30 Nhân Công Ở Bắc Giang

Người đăng: hongvan83
Một nhà máy gạch ở Bắc Giang áp dụng cánh tay robot bốc xếp, chia gạch tự động thay thế 30 nhân công.

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm