Sorry, this video is not available in your country.

Sát Thủ Tự Do - Ronin

Yêu thích

Sát Thủ Tự Do - Ronin

Đạo diễn: John Frankenheimer
Sản xuất: Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), United Artists, FGM Entertainment
Năm người đàn ông là cựu chiến binh của cuộc chiến tranh lạnh tập hợp lại thành một nhóm dưới tên gọi là Ronin. Họ là một nhóm đẳng cấp quốc tế, thực hiện mọi phi vụ, và để hoàn thành công việc, họ không màng đến cái chết miễn là người thuê chịu bỏ tiền...
Tags: Mafia, Săn đuổi, Lừa đảo

Có thể bạn thích