Sorry, this video is not available in your country.

Rùng Mình Xem Thanh Niên Chở Hàng Qua Cầu 'Tử Thần'

chia sẻ

Rùng Mình Xem Thanh Niên Chở Hàng Qua Cầu 'Tử Thần'

Người đăng: conmalangvudai
Người dân xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam, gọi cầu Máng là cầu "tử thần", vì trong vòng 5 năm đã có 16 người tử vong khi đi qua đây.
Tags: tin tức

Video Tin Tức/Xã hội

Xem thêm